2. slovenski MRMI te?aj

Spotovane kolegice in kolegi,

objavljamo program in prijavnico za MRMI te?aj, ki bo v od 2. - 4. februarja v Portorou v kongresnem centru Life Class - hotel Slovenija.

Te?aj obsega teoreti?na predavanja in prakti?ne vaje (simulacije velikih nesre? na podro?ju namiljene drave), ki na usmerjajo udeleence v organizacijo reevanja innadaljnjeoskrbe ter ukrepanje na terenu.

Vabljeni k udelebi.

PROGRAM IN PRIJAVNICA