Dobrodošli na portalu resevalci.org

Med pomembnejše uspehe strokovne sekcije reševalcev pa velja omeniti sprejem Pravilnika o delovanju spletnega portala www.resevalci.org, ki ga je IO sprejel novembra 2003, s čimer je bila pridobljena pravna polaga za razširitev delovanja sekcije na medmrežju. Spletni portal Sekcije reševalcev v zdravstvu sestavljajo vhodna stran s povezavami, forum z možnostjo sodelovanja in izmenjavo mnenj v različnih vsebinskih sklopih ter spletni časopis »Reševalec«. Za spletni časopis je Sekcija pridobila mednarodno standardno serijsko številko - ISSN pri Narodni in univerzitetni knjižnici. Prvo številko smo dočakali februarja 2006. Izdajanje novih številk, za katerimi se skriva veliko prostovoljnega dela, bogatijo priloge, ki jih predstavljajo diplomska dela članov Sekcije reševalcev v zdravstvu ter digitalna izdaja zbornikov predavanj s preteklih strokovnih srečanj.

 

2. slovenski MRMI tečaj

Spoštovane kolegice in kolegi,

objavljamo program in prijavnico za MRMI tečaj, ki bo v od 2. - 4. februarja v Portorožu v kongresnem centru Life Class - hotel Slovenija. 

Tečaj obsega teoretična predavanja in praktične vaje (simulacije velikih nesreč na področju namišljene države), ki na usmerjajo udeležence v organizacijo reševanja in nadaljnje oskrbe ter ukrepanje na terenu. 

Vabljeni k udeležbi. 

PROGRAM IN PRIJAVNICA